Zamjenik ministra Daglas Koraca

dr. sc. Daglas Koraca

  • Rođen 8. veljače 1978.

Obrazovanje

  • Doktorski studij menadžmenta na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku
  • Poslijediplomski specijalistički studij "Management i organizacija" na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku
  • Diplomski studij menedžmenta na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

Profesionalna karijera

  • Od 2009. godine do danas, član Nadzornog Odbora 6. MAJ d.o.o. Umag, zadužen za operativni i financijski  nadzor Društva te brigu o ljudskim resursima
  • Od 2008. godine do danas, predsjednik Nadzornog odbora Rukometnog saveza Istarske županije
  • Od 2004. godine do danas, rukovoditelj financijskog i računovodstvenog sektora u 6. MAJ d.o.o. iz Umaga

Ostalo

  • Od 2013. godine obnaša dužnost predsjednika Gradske podružnice IDS-a Umag te je aktivan član Gradskog vijeća Umaga

Strani jezici

  • engleski, talijanski, slovenski

Hobi

  • sport, glazba (gitara)