Otvorena savjetovanja/e-konzultacije

Zagreb, 8. 6. 2015.
Poštovani/a, otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: 
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=1372

  • Tema savjetovanja je: Javno savjetovanje o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, s konačnim prijedlogom zakona
  • Opis savjetovanja: Važećim Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama („Narodne novine“, broj 152/08. i 88/10. – u daljnjem tekstu: Zakon) uređuje se obveza plaćanja članarine, osnovice i stope po kojima se obračunava i plaća članarina turističkoj zajednici, način plaćanja članarine, evidencija, obračun i naplata članarine te druga pitanja od značenja za plaćanje i raspoređivanja članarine turističkoj zajednici. Polazeći od Nacionalnog programa reformi, a sukladno Odluci o smanjenju parafiskalnih nameta u 2015. godini i ciljevima smanjenja u 2016. godini i osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe smanjenja parafiskalnih nameta, predlaže se dodatno smanjenje članarine koja se plaća turističkim zajednicama za 15%. Prema podacima FINA-e za 2014. godinu, ukupni prihod od članarine iznosio je 215.270.441,92 kn. Na taj način će se gospodarstvo u 2016. godini rasteretiti za 32.290.566,28 kuna. Radi pojednostavljenja naplate članarine kao parafiskalnog nameta, a u provedbi jednog od glavnih ciljeva Nacionalnog programa, obveznici plaćanja članarine, članarinu će plaćati kvartalno, a ne više mjesečno.

Savjetovanje je otvoreno do: 26. 6. 2015.