MINT - Tehnička pomoć OPULJP, faza INaziv korisnika: Ministarstvo turizma
Naziv projekta: MINT – Tehnička pomoć OPULJP, faza I

Kratki opis projekta:
Projektom će se osigurati učinkovito izvršavanje aktivnosti Ministarstva turizma koje djeluje kao Posredničko tijelo razine 1 u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Europskog socijalnog fonda. Kroz projekt će se financirati troškovi u vezi s radom Ministarstva turizma kao tijela sustava upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“. Financirat će se troškovi kojima se sufinanciraju rashodi za zaposlene, materijalni troškovi, troškovi edukacija i rashodi potrebni za učinkovitu provedbu aktivnosti Posredničkog tijela razine 1 s ciljem osiguravanja i jačanja administrativne sposobnosti Ministarstva turizma.

Ciljevi i očekivani rezultati:
Jačanjem kapaciteta zaposlenika Sustava za upravljanje i kontrolu, sufinanciranjem njihovih plaća, kao i financiranjem ostalih troškova neophodnih za rad Ministarstva turizma kao Posredničkog tijela razine 1, omogućen je učinkovit rad Ministarstva turizma što doprinosi djelotvornim sudjelovanjem u provedbi Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ u sklopu Europskog socijalnog fonda, kao i većoj apsorpciji sredstava Europske unije na području Republike Hrvatske.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:
8.866.880 kuna, od čega se 7.536.848 kuna financira sredstvima Europskog socijalnog fonda. 

Razdoblje provedbe projekta: 1. 3. 2015. - 31. 12. 2018.

Kontakt osoba: Ozren Pavlović Bolf ; EUobrazovanje@mint.hr
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda