VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1603

Na temelju članka 5.c stavka 7. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 35/95 – pročišćeni tekst, 64/2000 i 42/2005), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. lipnja 2006. godine donijela

UREDBU

O UTVRĐIVANJU VISINE BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA GRAĐANE KOJI PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU ZA 2007. GODINU

Članak 1.

Boravišna pristojba za građane koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu za 2007. godinu, utvrđuje se u iznosu od 300,00 kuna po krevetu i kamp jedinici, ovisi o razredu turističkog mjesta i o koeficijentu i iznosi:

Razred turističkog mjesta

Koeficijent

Iznos u kunama

A

1,00

300,00

B

0,85

255,00

C

0,70

210,00

D i ostala nerazvrstana mjesta

0,50

150,00

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 412-04/06-01/01
Urbroj: 5030114-06-1
Zagreb, 9. lipnja 2006.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja
i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.