53 04.05.2009 Uredba o dopuni Uredbe o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2009. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1226

Na temelju članka 16. i članka 32. stavka 3. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, broj 152/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. travnja 2009. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU VISINE BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2009. GODINU

Članak 1.

U Uredbi o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2009. godinu (»Narodne novine«, broj 81/2008), iza članka 1. dodaje se novi članak 1a. koji glasi:

»Članak 1a.

Vlasnik kuće ili stana za odmor može za sebe i članove uže obitelji boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu, kako slijedi:

 

Boravišna pristojba u kunama

razred turističkog mjesta

za dva člana
(po osobi)

za svakog sljedećeg člana (po osobi)

A

60,00

25,00

B

45,00

20,00

C

40,00

15,00

D

30,00

12,00

Boravišna pristojba u ostalim mjestima koja nisu razvrstana u razrede uplaćuje se sukladno D razredu turističkog mjesta.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 412-04/08-01/01

Urbroj: 5030116-09-1

Zagreb, 23. travnja 2009.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.