VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

990

Na temelju članka 8. stavka 1. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 35/95 – pročišćeni tekst, 64/2000 i 42/2005), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. travnja 2005. godine donijela

UREDBU

O UTVRĐIVANJU VISINE BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2006. GODINU

Članak 1.

Boravišna pristojba za 2006. godinu utvrđuje se u sljedećim iznosima:

 

Razred turističkog mjesta

Boravišna pristojba u kunama po osobi i noćenju

Za razdoblje

 

I. glavna sezona

II. predsezona i posezona

III.izvansezona

A

7,00

5,50

4,50

B

6,00

4,50

3,50

C

5,00

3,50

2,50

D i ostala nerazvrstana mjesta

4,00

2,50

2,00

 

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 412-04/05-01/02

Urbroj: 5030116-05-1

Zagreb, 15. travnja 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.