VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

991

Na temelju članka 5a. stavka 4. Zakona o boravišnoj pristojbi (»»Narodne novine««, br. 35/95 – pročišćeni tekst, 64/2000 i 42/2005), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. travnja 2005. godine donijela

UREDBU

O UTVRĐIVANJU VISINE GODIŠNJEGA PAUŠALNOG IZNOSA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA KORISNIKE STALNOG VEZA U LUCI NAUTIČKOG TURIZMA ZA 2006. GODINU

Članak 1.

Godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe za korisnike stalnog veza u luci nautičkog turizma za 2006. godinu, utvrđuje se u iznosu od 400,00 kuna.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 412-04/05-01/03

Urbroj: 5030116-05-1

Zagreb, 15. travnja 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.