VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

992

Na temelju članka 5.c stavka 7. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 35/95 – pročišćeni tekst, 64/2000 i 42/2005), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. travnja 2005. godine donijela

UREDBU

O UTVRĐIVANJU VISINE BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA GRAĐANE KOJI PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU ZA 2005. I 2006. GODINU

Članak 1.

Boravišna pristojba za građane koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu za 2005. i 2006. godinu utvrđuje se u iznosu od 300,00 kuna po krevetu i kamp jedinici, ovisi o razredu turističkog mjesta i o koeficijentu, te iznosi:

 

Razred turističkog mjesta

Koeficijent

Iznos u kunama

A

1,00

300,00

B

0,85

255,00

C

0,70

210,00

D i ostala nerazvrstana mjesta

0,50

150,00

 

II.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 412-04/05-01/04

Urbroj: 5030116-05-1

Zagreb, 15. travnja 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.