Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđene su tiskarske i korektorske greške u Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama - pročišćeni tekst koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 35. od 26. svibnja 1995. godine, te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA

(pročišćeni tekst)

U članku 4. stavku 2. pod a) i b) umjesto riječi "članka 4. " trebaju stajati riječi "članka 2. ".

U članku 12. stavku 1., u PRVOJ SKUPINI - Pravne osobe, potrebno je brisati riječi "110103 Mjenjačnice", a kod skupine "100103" umjesto riječi "plaća" treba stajati riječ "plaža".

U DRUGOJ SKUPINI - Pravne osobe, u podskupini "110202" umjesto riječi "Zabavne igre i igre na sreću" trebaju stajati riječi "Lutrije i kladionice":

U TREĆOJ SKUPINI - Pravne osobe, u podskupini "013901", umjesto riječi "športsko-turističkih rekvizita" trebaju stajati riječi "učila i športskih rekvizita".

U članku 19. stavku 1. um,jesto riječi "članka 15. " treba stajati "članka 16. ".

U članku 22. stavku 1. umjesto riječi "(članak 17. stavak 2.) " treba stajati "(članak 18. stavak 2.) ", a umjesto riječi "(članak 18.) " treba stajati "(članak 19.)".

U članku 23. umjesto riječi "članka 21" treba stajati "članka 22. ".

Klasa: 334-05/93-01/94

Zagreb, 21. srpnja 1995.

Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske

Odbor za zakonodavstvo

Tajnica

Marta Vidaković-Mukić, v. r.