VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1291

Na temelju članka 8. stavka 1. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 35/95 – pročišćeni tekst i 64/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. lipnja 2003. godine donijela

UREDBU

o utvrĐivanju visine boraviŠne pristojbe za 2004. godinu

Članak 1.

Boravišna pristojba za 2004. godinu utvrđuje se u sljedećim iznosima:

 

 

Boravišna pristojba u

kunama po osobi i noćenju

 

Za razdoblje

Razred turi-

I. glavna

II.predsezona

III. izvan-

stičkog mjesta

sezona

i posezona

sezona

A

7,00

5,50

4,50

B

6,00

4,50

3,50

C

5,00

3,50

2,50

D i ostala ne-
razvrst. mjesta

4,00

2,50

2,00

          

Članak 2.

Visina paušalnog iznosa boravišne pristojbe, iz članka 12. Zakona o boravišnoj pristojbi, koja je izražena u DEM, određuje se u EUR prema konverzijskom tečaju koji iznosi 1,95583.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 412-04/03-01/03

Urbroj: 5030114-3-1

Zagreb, 12. lipnja 2003.

 Potpredsjednik
dr. sc.
Goran Granić, v. r.