MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ("Narodne novine", broj 30/94), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POSEBNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZAPOSLENI U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE, GRADA, ŽUPANIJE I GLAVNOM UREDU HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE

Članak 1.

U Pravilniku o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice ("Narodne novine", broj 134/98), u članku 12., točki 1. riječi: "društvenog smjera i geografije", brišu se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/99-01/11
Urbroj: 529-02/99-1
Zagreb, 2. ožujka 1999.

Ministar
Sergej Morsan, v. r.