MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ("Narodne novine", broj 30/94.), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O POSEBNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZAPOSLENI U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE, GRADA, ŽUPANIJE I GLAVNOM UREDU HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE

UVJETI ZA ZAPOSLENE U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE, GRADA I MJESTA

Članak 1.

Direktor turističkog ureda turističke zajednice općine mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završen sveučilišni ili stručni studij društvenog smjera ili geografije;

2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u turizmu;

3. da aktivno zna jedan svjetski jezik;

4. da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje;

5. da posjeduje organizatorske sposobnosti.

Članak 2.

Direktor turističkog ureda turističke zajednice grada mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završen sveučilišni ili stručni studij društvenog smjera ili geografije:

2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u turizmu;

3. da aktivno zna jedan svjetski jezik;

4. da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje;

5. da posjeduje organizatorske sposobnosti.

Članak 3.

Djelatnik zaposlen na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice općine i grada, mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završenu gimnaziju ili drugu srednju školu (četverogodišnju) društvenog smjera;

2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci;

3. da poznaje jedan svjetski jezik.

Članak 4.

Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na zaposlene u turističkom uredu turističke zajednice općine primjenjuju se i na zaposlene u turističkom uredu turističke zajednice mjesta.

UVJETI ZA ZAPOSLENE U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE ŽUPANIJE

Članak 5.

Direktor turističkog ureda turističke zajednice županije mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završen sveučilišni studij društvenog smjera ili geografije;

2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu;

3. da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik;

4. da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje;

5. da posjeduje organizatorske sposobnosti.

Članak 6.

Djelatnik zaposlen na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice županije mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završenu gimnaziju ili drugu srednju školu (četverogodišnju) društvenog smjera;

2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci;

3. da poznaje dva svjetska jezika.

Članak 7.

Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na zaposlene u turističkom uredu turističke zajednice županije primjenjuju se i na zaposlene u turističkom uredu Turističke zajednice Grada Zagreba, turističke zajednice otoka i turističke zajednice područja.

UVJETI ZA ZAPOSLENE U GLAVNOM UREDU HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE

Članak 8.

Direktor Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završen sveučilišni studij društvenog smjera ili geografije;

2. da ima pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu;

3. da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik;

4. da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje;

6. da posjeduje organizatorske sposobnosti.

Članak 9.

Zamjenik direktora Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice mora ispunjavati posebne uvjete iz članka 8. ovog Pravilnika.

Članak 10.

Djelatnik zaposlen na rukovodećim poslovima u Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završen sveučilišni ili stručni studij društvenog smjera ili geografije;

2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva u turizmu;

3. da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik.

Članak 11.

Djelatnik zaposlen na stručnim poslovima u Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završen stručni studij društvenog smjera ili geografije;

2. da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci;

3. da poznaje dva svjetska jezika.

Članak 12.

Direktor predstavništva ili ispostave Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završen sveučilišni studij društvenog smjera ili geografije;

2. da ima pet godina radnog iskustva u turizmu;

3. da aktivno zna dva svjetska jezika, a ako je jezik zemlje u kojoj obnaša dužnost direktora svjetski jezik, da aktivno zna jezik te zemlje i još jedan svjetski jezik;

4. da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje;

5. da posjeduje organizatorske sposobnosti.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice ("Narodne novine", broj 45/94. i 46/96.).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/98-01/35
Urbroj: 529-02-98-1
Zagreb, 28. rujna 1998.

Ministar
Sergej Morsan, v. r.