ISPRAVCI

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom, utvrđena je tiskarska pogreška u Pravilniku o upisu putničkih agencija, objavljenom u "Narodnim novinama", broj 62 od 24. srpnja 1996. godine, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O UPISU PUTNIČKIH AGENCIJA

U nazivu Pravilnika umjesto riječi "upisu" treba stajati riječ "Upisniku"

Urbroj: 50501-96-690

Zagreb, 17. rujna 1996.

Glavni i odgovorni urednik

Marijan Prus, v. r.